Raport roczny 2010

Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 Załączniki do raportu skonsolidowanego: Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2010 Opinia i raport biegłego Jednostkowy raport roczny za rok 2010 Załączniki do raportu jednostkowego: Opinia i raport biegłego Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2011

Raport półroczny 2010

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Załączniki do raportu: Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa Opinia Biegłego Quantum software