Raport roczny 2009

Skonsolidowany raport roczny za rok 2009 Załączniki do raportu skonsolidowanego: Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2009 Opinia i raport biegłego Jednostkowy raport roczny za rok 2009 Załączniki do raportu jednostkowego: Opinia i raport biegłego Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2009

Raport półroczny 2009

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Załączniki do raportu Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa Opinia Biegłego Quantum software