9 października 2013 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2013

Termin i miejsce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 9 października 2013 roku o godz. 10:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. Planowany porządek obrad w załączeniu.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 13.09.2013 r.

Liczba wszystkich akcji 1.480.757 sztuk,  łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 13.09.2013 r. wynosi 2.230.757 sztuk, wartość nominalna akcji 740.378,50 zł

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 09.10.2013

Podjęte uchwały

Podjęte uchwały na ZWZA Quantum software 09.10.2013

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu