6 czerwca 2014 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2014

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu6 czerwca 2014 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 09.05.2014 r.

Liczba wszystkich akcji 1.480.757 sztuk,  łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 09.05.2014 r. wynosi 2.230.757 sztuk, wartość nominalna akcji 740.378,50

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2013 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2013 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2013 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 06.06.2014

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu