2/2024 – Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA za rok 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Zarząd Quantum software SA („Spółka”) informuje, że według wyliczeń na dzień 1 marca 2024 roku, szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Quantum software SA za 2023 rok wyniosły:

  1. Przychody: 51 100 tys. zł, w tym:

(i) ze sprzedaży licencji i usług Qguar: 38.300 tys. zł (licencje 4.350 tys. zł, serwis 21.410 tys. zł, inne usługi 12.540 tys. zł),

(ii) ze sprzedaży towarów: 12.270 tys. zł,

(iii) inne: 530 tys. zł.

  1. EBITDA: 3.730 tys. zł

Przedstawione wartości stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 i będą jeszcze podlegać weryfikacji, także przez biegłego rewidenta. Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych (raport bieżący nr 1/2024), skonsolidowany raport roczny za rok 2023 zostanie opublikowany 30 kwietnia 2024 roku.