5/2024 – Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 19.06.2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszy spółki Quantum software SA oraz punktem 12 ogłoszonego porządku obrad, wpłynęła kandydatura p. Arkadiusza Radwana na członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu przedkładamy życiorys kandydata oraz jego zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

  1. Arkadiusz Radwan – bio
  2. Arkadiusz Radwan – oświadczenie