20/2017 – Aktualizacja informacji o wypłacie dywidendy za rok 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z przekazanym dnia 27-06-2017 r. raportem bieżącym nr 18/2017, którym Zarząd Quantum software S.A. (Emitent) poinformował, że w zależności od stanu realizacji procesu rejestracji umorzenia 165.887 akcji własnych dywidenda za rok 2016 zostanie wypłacona albo w wysokości 1,64 zł za akcję albo w wysokości 1,46 zł za akcję, niniejszym zawiadamiamy, że dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1 480 757. Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie dywidenda w wysokości 1,46 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]