13/2017 – Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 16 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 16 marca 2017 roku.

Protokół z NWZA QS S.A. 16.03.2017 r.