12/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie ? WZA lista powyżej 5%

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w II częsci obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 marca 2017 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

„Minvesta sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie:

  • Liczba akcji: 952 912
  • Liczba głosów: 1 628 333
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 86,99%
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 72,99%