11/2013 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 21 czerwca 2013 roku.

 

1. Akt Notarialny ZWZ z dnia 21 06 2013 (plik pdf)