10/2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Quantum software SA zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

  • Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba akcji: 675.421
Liczba głosów: 1.350.842
Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 90,05 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 60,55 %