9/2017k – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 ust.3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w raporcie nr 9/2017 dot. wykazu akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.  omyłkowo podano błędny procentowy udział  w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza „Minvesta sp. z o.o.”.

Poprawne dane:

Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

  • Liczba akcji: 952 912
  • Liczba głosów: 1 628 333
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 87,55%
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 72,99%