9/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 ust.3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 lutego 2017 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

  • Liczba akcji: 952 912
  • Liczba głosów: 1 628 333
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 72,99%
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 87,55%