8/2015 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:  Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia w dniu 25 czerwca 2015 wartości 5 000 Euro w wyniku kupna w 2015 roku, 4.842 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:

Data:                     Liczba:                        Średnia cena netto w zł:

25.06.2015 r.         750                             4,96
03.06.2015 r.         298                             5,14
27.05.2015 r.         300                             5,1
26.05.2015 r.         300                             4,89
19.05.2015 r.         420                             4,93
30.04.2015 r.         1000                           4,7
29.04.2015 r.         300                             4,83
28.04.2015 r.         324                             4,75
22.04.2015 r.         300                             4,8
21.04.2015 r.         50                               4,6
20.04.2015 r.         300                             4,78
15.04.2015 r.         500                             4,55

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.