7/2015 ? Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie  – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku.

1.  Załącznik
Protokół ZWZA Quantum software  S.A. 25 06 2015