5/2016 – Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.?  ze spółkami: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Alupol Films sp.z  o.o. (tj. podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości) w okresie ostatnich 12 m-cy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełniła kryterium wynikające z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Umowę o największej wartości stanowi umowa z dnia 1 marca 2016 r. o realizację i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania zarządzania procesami produkcji – Qguar MES/APS o wartości 1.455.500,00 PLN. Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez jednostkę zależną Emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Zgodnie z § 2 pkt 44 a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Powyższe informacje są wskazane na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w zakresie wymaganym przez ten przepis.