4/2016 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży łącznie w 2015 roku, 4 842 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:

 • 350 akcji w dniu 2015-06-25, po średnim kursie 4,98 zł netto za 1 akcję;
 • 400 akcji w dniu 2015-06-25, po średnim kursie 4,95 zł netto za 1 akcję;
 • 298 akcji w dniu 2015-06-03, po średnim kursie 5,14 zł netto za 1 akcję;
 • 300 akcji w dniu 2015-05-27, po średnim kursie 5,10 zł netto za 1 akcję;
 • 300 akcji w dniu 2015-05-26, po średnim kursie 4,89 zł netto za 1 akcję;
 • 420 akcji w dniu 2015-05-19, po średnim kursie 4,93 zł netto za 1 akcję;
 • 1 000 akcji w dniu 2015-04-30, po średnim kursie 4,70 zł netto za 1 akcję;
 • 300 akcji w dniu 2015-04-29, po średnim kursie 4,83 zł netto za 1 akcję;
 • 324 akcji w dniu 2015-04-28, po średnim kursie 4,75 zł netto za 1 akcję;
 • 300 akcji w dniu 2015-04-22, po średnim kursie 4,80 zł netto za 1 akcję;
 • 50 akcji w dniu 2015-04-21, po średnim kursie 4,60 zł netto za 1 akcję;
 • 300 akcji w dniu 2015-04-20, po średnim kursie 4,78 zł netto za 1 akcję;
 • 500 akcji w dniu 2015-04-15, po średnim kursie 4,55 zł netto za 1 akcję;

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.