4/2019 – Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 bust.1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wypowiedział umowę zawartą dnia 29.09.2016 r. o wykonywanie czynności Animatora Emitenta z Domem Maklerskim BDM S.A. z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.