4/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 ust.3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– „Quantum Assets sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie:

Liczba akcji: 675 421
Liczba głosów: 1 350 842