2/2021/k – Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku – Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020” wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 RMF GPW

Zaączniki:

1. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020
2. Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Quantum Software S.A. za lata 2019-2020