11/2021 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce, zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, sporządzonych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz nr 10/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu:

  1. Powiadomienie o transakcji – Tomasz Hatala
  2. Powiadomienie o transakcji – Bogusław Ożóg
  3. Zgłoszenie do KNF nabycia akcji – Robert Dykacz
  4. Zgłoszenie do KNF nabycia akcji – Tomasz Mnich