4/2013 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna łącznie w 2012 roku, 218 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:  

  • 18 akcji w dniu 2012-07-04, po średnim kursie 6,35 zł netto za 1 akcję;
  • 100 akcji w dniu 2012-10-02, po średnim kursie 6,00 zł netto za 1 akcję;
  • 100 akcji w dniu 2012-12-28, po średnim kursie 5,19 zł netto za 1 akcję;  

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.