29/2011 – Korekta raportu bieżącego nr 28/2011 w przedmiocie zmiany regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

Podstawa prawna – Art.56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki Quantum software SA , przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 9 września 2011 r. w przedmiocie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.

Korekcie podlega format załaczonego dokumentu Regulaminu.