28/2011 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie – informacje bieżace i okresowe

Zarząd Quantum software S.A informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 5 września 2011 roku uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”).

Zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu poprzez przedłużenie okresu obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich do roku 2012 bez zwiększania ilości warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oferowanych uczestnikom Programu.