17/2017 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

Załącznik:

Protokół z ZWZA QS SA 26.06.2017 r.