16/2020 – Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software SA (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA w dniu 28 grudnia 2020 roku podjęło uchwałę nr 4 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,35 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 1 775 074,50 zł nastąpi z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2019. Zgodnie z Uchwałą dzień dywidendy ustala się na 30 grudnia 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 stycznia 2021 roku. Dywidendą objętych zostało 1.314.870 akcji Quantum software SA.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]