15/2020/k – Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 – brak podpisu osób reprezentujących spółkę

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 15/2020 z dnia 28.12.2020 roku, Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż z przyczyn technicznych systemu ESPI, raport został wysłany bez podpisu osób reprezentujących spółkę.

Poniżej powtórna treść raportu:

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2020 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– „Quantum Assets sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie:

  • Liczba akcji: 675 421
  • Liczba głosów: 1 350 842
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 89,16%
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 65,42%