16/2013 – Rejestracja spółki EQ System East Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje o informacji dotyczących zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000486510, w dniu 19 listopada 2013 roku spółki pod firmą EQ System East Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-633 Kraków, przy ul.Walerego Sławka 3A . Kapitał spółki wynosi 50.000,00 PLN, podzielonych na 100 udziałów o wartości 500,00 PLN każdy. Spółka Quantum software S.A. posiada 48 udziałów (48%). Kapitał został w całości opłacony. Celem istnienia spółki EQ System sp. z o.o. jest wprowadzenie na rynek Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) systemu do automatycznego planowania procesów produkcji.