10/2015 ? Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2015

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podmiot do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3685.