9/2016 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie  – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

1.  Załącznik
Protokół ZWZA Quantum software S.A. 29 06 2016