8/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie ? WZA lista powyżej 5%.

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

  • Liczba akcji: 675.421
  • Liczba głosów: 1.350.842
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 90,03 %
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 60,56 %