8/2018 – Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 w przedmiocie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 7/2018 w przedmiocie zawiadomienia (w trybie art. 19 MAR) od osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Korekcie podlega załączone zawiadomienie, które w pierwotnej wersji nie zawierało informacji dot. rodzaju transakcji.

 

W załączeniu skorygowane zawiadomienie