2/2007 – Operatorzy systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zgodnie z par. 15 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd Quantum software S.A. informuje, że operatorami systemu są następujące osoby:

  • Beata Bartoń
  • Monika Zadęcka
  • Małgorzata Krużołek