1/2007 – Przystąpienie do systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zgodnie z par. 10 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd Quantum software S.A. informuje, że Spółka przystąpiła do systemu ESPI i od dnia 23 Lipca 2007 roku rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu.