9/2009 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2009 roku.
Treść proponowanych uchwał w załączniku.


Załącznik:
Treść projektów uchwał ZWZA 18.05.2009