16 lutego 2017 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2017

Termin i miejsce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 w zw. z art 400§1, art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. Planowany porządek obrad w załączeniu.
Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 11.01.2017 r.

Liczba wszystkich akcji 1.480.757 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 11.01.2017 r. wynosi 2.230.757 sztuk, wartość nominalna akcji 740.378,50

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 16.02.2017

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu