9/2008 – Rejestracja Spółki zależnej Quantum software SA na Ukrainie ? realizacja celów emisji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2- Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu w dniu 10 marca 2008 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Quantum International z siedzibą w Kijowie, Ukraina. Spółka zależna emitenta, Quantum East Sp. z o.o. (emitent posiada 66,7% udziałów) posiada 100 % udziałów spółki Quantum International, stanowiący 100% kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki został pokryty gotówką i wynosi  51 510,00 hrywien (1 UAH stanowi około 0,4537 PLN).  Spółka będzie zajmowała się między innymi sprzedażą i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software. Zamiarem Emitenta jest zwiększenie kapitału Quantum East i Quantum International. 
Udziały uznane zostały za znaczące z uwagi na przekroczenie przez Quantum East Sp. z o.o. (Spółki zależnej od Emitenta) 20 % kapitału zakładowego spółki Quantum International.

O nabyciu udziałów Quantum East Sp. z o.o. oraz o procesie rejestracji spółki na Ukrainie, Emitent informował Raportem Bieżącym Nr 8/2008.