8/2008 – Zakup udziałów Quantum East Sp. z o.o ? realizacja celów emisji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software S.A. (Spółka) informuje, iż dążąc do realizacji celów emisji akcji i strategii zakładającej umacnianie pozycji rynkowej w Europie Środkowo ? Wschodniej, Spółka w dniu 15 lutego:

  • nabyła 66,7 % udziałów spółki Quantum East Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  • zobowiązała się do objęcia 66,7% nowej emisji udziałów spółki Quantum East Sp. z o.o.

Quantum East Sp. z o.o. ma profil spółki holdingowej, a jej podstawowym składnikiem majątku będzie 100% udziałów w spółce grupy Quantum z siedzibą w Kijowie na Ukrainie, która jest w trakcie rejestracji. Podstawowym zadaniem spółki ukraińskiej będzie między innymi sprzedaż i wdrażanie rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software.

Kapitał zakładowy Quantum East Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł i dzieli się na 1000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każda.
Cena nabycia 667 udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.350 zł wynosi 33.350 zł.
Nowa emisja to 4.400 udziałów o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł z czego Quantum software S.A. zobowiązała się objąć 2.934 udziałów za łączną kwotę 146.700 zł.
Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne Spółki. Kwota inwestycji w powyższe podmioty będzie zwiększana w miarę rozwoju ich działalności.