8/2021 – Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR

Podstawa prawna: art. 19 ust.3 MAR

Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 19. ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: ”MAR”) informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Quantum software SA od pana Tomasza Hatali, będącego Prezesem Zarządu spółki Quantum software SA.

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.3 MAR (plik pdf)