7/2009 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu 9 kwietnia br Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki ?Audyt i Księgowość Barbara Słonecka”, ul. Jana Kiepury 15/7 w Sosnowcu na podmiot, z którym  ostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Quantum software S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz 31 grudnia 2009 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3442. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.