6/2009 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA informuje, iż w związku z opublikowaniem dn. 28 lutego 2009r w DzU nr 33, poz. 259 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowychn zmianie ulegają terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku. Poprzednie terminy publikacji raportów zawarte były w Raporcie Bieżącym nr 3 /2009 z 20 stycznia 2009 r. Zarząd Quantum software S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2009 roku:

 • Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
  I kwartał 2009 ? 15 maja 2009
  III kwartał 2009 ? 13 listopada 2009
  Zgodnie z par. 101, p.2, Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. ? 28 sierpnia 2009
 • Raporty roczne:
  Jednostkowy raport roczny za 2008 r. ? 16 kwietnia 2009
  Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. ? 16 kwietnia 2009
  Zarząd Quantum software S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(…) (Dz. U. 33 poz. 259) skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.