7/2007 – Oświadczenie Zarządu Quantum software S.A. o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Quantum software S.A., zgodnie z par. 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego. Oświadczenie Zarządu wraz z komentarzem stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Quantum software S.A. (PDF)