5/2018 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Załącznik:
Protokół z ZWZA QS SA 22.06.2018 r.