5/2011 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2011 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna łącznie w 2010 roku, 353 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:

 • 45 akcji w dniu 2010-10-04 po średnim kursie 9,05 zł za 1 akcję;
 • 9 akcji w dniu 2010-10-11 po średnim kursie 9,00 zł za 1 akcję;
 • 3 akcji w dniu 2010-10-12 po średnim kursie 8,90 zł za 1 akcję;
 • 41 akcji w dniu 2010-10-12 po średnim kursie 8,90 zł za 1 akcję;
 • 50 akcji w dniu 2010-10-25 po średnim kursie 9,00 zł za 1 akcję;
 • 40 akcji w dniu 2010-10-27 po średnim kursie 8,90 zł za 1 akcję;
 • 40 akcji w dniu 2010-11-12 po średnim kursie 11,50 zł za 1 akcję;
 • 9 akcji w dniu 2010-11-17 po średnim kursie 11,30 zł za 1 akcję;
 • 40 akcji w dniu 2010-11-19 po średnim kursie 11,30 zł za 1 akcję;
 • 40 akcji w dniu 2010-11-22 po średnim kursie 10,80 zł za 1 akcję;
 • 8 akcji w dniu 2010-12-22 po średnim kursie 10,90 zł za 1 akcję;
 • 28 akcji w dniu 2010-12-27 po średnim kursie 10,90 zł za 1 akcję;

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie swoich danych do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?).