6/2011 – Rejestracja przez jednostkę zależną spółki w Moskwie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji od spółki zależnej Quantum East Sp. z o.o. o zarejestrowaniu z datą 28 stycznia 2011 roku spółki pod firmą Quantum International Ltd. z siedzibą w Moskwie, Rosja.

Spółka zależna emitenta, Quantum East Sp. z o.o. (emitent posiada 66,7% udziałów) posiada 99 % udziałów spółki Quantum International Ltd. o wartości nominalnej 1.188.000 rubli, stanowiący 99 % kapitału zakładowego
oraz 99 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki został pokryty gotówką i wynosi 1.200.000 Rubli (1 RUB stanowi około 0,10 PLN).
Rejestracja spółki w Rosji stanowi konsekwentną kontynuację polityki rozszerzania działalności na kraje Wspólnoty Niepodległych Państw przyjętej przez Grupę Kapitałową Quantum. Perspektywy umocnienia pozycji na dynamicznie rosnącym rynku rosyjskim związane są min. z planami inwestycyjnymi ukraińskich klientów Quantum International (Kijów), gdzie Qguar jest liderem rozwiązań w zakresie systemów klasy WMS (Warehouse
Management Systems).