5/2008 – Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ Quantum

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Quantum software SA zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 stycznia 2008 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

  • Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  • Liczba akcji: 898.400
  • Liczba głosów: 1.573.821
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 90,55 %
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 70,89 %