4/2008 – Treść uchwał podjętych na NWZA Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15 stycznia 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:


Protokół NWZA Quantum software SA (PDF)