5/2007 – Przekazanie informacji o dokonaniu wstępnego przydziału akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2007 r. dokonano wstępnego przydziału Akcji Zwykłych na okaziciela Serii C w Transzy Małych Inwestorów z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW.

W ramach Transzy Małych Inwestorów, w której oferowanych było 200.000 Akcji, zostały złożone 2.283 zapisy na łączną liczbę 9.344.589 Akcji. Średnia stopa satysfakcji w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 2,14% (średnia stopa redukcji 97,86%)