4/2009 – Podpisanie umowy przez spółkę zależna Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki zależnej Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, że w dniu 16 lutego b.r.  zostały zawarte umowy z producentem i dystrybutorem produktów rybnych firmą ?Telbi Sp. z o.o.? z siedzibą w Vasilkowie, Ukraina.

Przedmiotem umów jest bezterminowe udzielenie licencji i kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi Qguar WMS Pro, który jest autorskim rozwiązaniem Quantum software SA. System Qguar swoim zasięgiem obejmie całość procesów zachodzących w magazynie o łącznej powierzchni  5000 m kw.

Suma zawartych umów licencyjnej i wdrożeniowej wynosi 1.059.686,05 hrywien ( około 107.324,00 Euro i 511.796,00 zł).

Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.