3/2009 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

1. Terminy przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr): 

  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 27.02.2009 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku ? 15.05.2009 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2009 roku ? 14.08.2009 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku ? 13.11.2009 r.

2. Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze

  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2009 roku ? 28.09.2009 r.

3. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2008 rok -25.05.2009 r.

Quantum software SA będąca jednostką dominującą Grupy na podstawie § 87 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowane raporty półroczne z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym (rozszerzone skonsolidowane raporty półroczne).